تقویم آموزشی زبان خارجی ترم تابستان ۱۳۹۸

تقویم آموزشی زبان خارجی ترم تابستان ۱۳۹۸

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲ کد : ۲۱۸۶ معاونت آموزش تاپ خبر
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس برگزار می نماید.
تقویم آموزشی زبان خارجی ترم تابستان  ۱۳۹۸

لیست برگزاری کلیه دوره های زبان خارجی ترم تابستان 1398


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرسواحد تربیت مدرستقویم آموزشی جهادادنشگاهی تربیت مدرستربیت مدرستقویم آموزشی زبان ترم تابستان 98زبان 98


( ۲۷ )