همایش ملی آینده پژوهی فرهنگی

مرکز مطالعات آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با حمایت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی ، همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس و مشارکت سازمان ها و نهاد های فرهنگی کشور برگزار می نماید:

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۶ کد : ۶۰۲۱ معاونت فرهنگی عمومی تاپ خبر
مرکز مطالعات آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با حمایت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی ، همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس و مشارکت سازمان ها و نهاد های فرهنگی کشور برگزار می نماید:

مرکز مطالعات آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با حمایت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی ، همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس و مشارکت سازمان ها و نهاد های فرهنگی کشور برگزار می نماید:

 ساختار:

 1. رئیس همایش: آقای مهدی ذاکری (ریاست واحد)
 2. نایب رئیس همایش: آقای بشیر پرویزی (معاون فرهنگی واحد)
 3. دبیر علمی همایش : آقای دکتر محمد رحیم عیوضی(استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))
 4. دبیر اجرایی همایش: آقای مسعود زمانی (مدیر مرکز مطالعات آینده پژوهی فرهنگی)

 

راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 1. مقالات بایستی حاصل کار و پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.
 2. . مقاله به ترتیب شامل: چکیده (بین 150 تا 250 کلمه، بر اساس معیارهای صحیح چکیده‌نویسی)، کلمات کلیدی (بین 4 تا 6 کلمه)، مقدمه، بحث و بررسی، نتیجه‌گیری بوده و کل متن مقاله‌ ارسالی بیشتر از 20صفحه نباشد.
 3.  مشخصات نویسنده/ نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام مؤسسه متبوع، رایان‌نامه) ذکر شود.
 4. مقاله تایپ‌شده با قلم لوتوس 14 در برنامه 2007 Word و مطابق با معیارهای اشاره شده ارسال شود.
 5.  ارجاعات (ارجاع در پایان مقاله)

الف) کتاب

نام خانوادگی، نام، عنوان اثر، شماره جلد، مترجم/مصحح، محل نشر، ناشر، تاریخ.

تبصره: شیوه ارجاع‌دهی به آثاری چون مجموعه مقالات، یادنامه‌ها و دایره‌المعارف‌ها همچون شیوه ارجاع در مقالات است.

ب) نشریات

نام‌خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، سال، شماره(تاریخ نشر)، شماره صفحات.

تبصره: در ارجاع به مطالب خبری نشریات، ابتدا عنوان نشریه و سپس شناسنامه کامل نشریه درج می‌شود.

ج) اسناد

در ارجاع به اسناد ابتدا نام مرکز نگه‌داری، شماره بازیابی و شماره سند و شماره صفحه ذکر می‌گردد.

د) منابع شفاهی (مصاحبه)

ارجاع به منابع شفاهی به صورت زیر است:

مصاحبه با ... (نام و نام‌خانوادگی مصاحبه شونده)، شماره نوار، تاریخ مصاحبه، محل نگه‌داری.

ح) منابع مجازی (اینترنت)

در ارجاع‌دهی به منابع مجازی ابتدا نام فارسی پایگاه و سپس آدرس اینترنتی سایت ذکر شود. در انتهای این ارجاع تاریخ نشر خبر/مقاله نیز نوشته شود.

•  ارجاعات (ارجاع در متن مقاله)

الف) کتاب

نام خانوادگی و شماره صفحه

ب) مقاله

نام‌خانوادگی و شماره صفحه

تبصره: چنانچه از چند اثر (کتاب یا مقاله) یک نویسنده استفاده گردد، در ارجاعات بعدی عنوان اثر بلافاصله بعد از نام خانوادگی نویسنده ذکر می‌شود.

در ارجاعات متوالی به ترتیب زیر عمل می‌شود:

همان به جای ارجاع قبلی با شماره صفحه جدید

همان‌جا به جای ارجاع قبلی با همان شماره صفحه

 1. سردبیر در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
 2. س از دریافت و بررسی، نتیجه داوری و ارزیابی مقاله به اطلاع نویسنده/ نویسندگان خواهد رسید. در صورت نیاز به بازنگری، نویسنده مسئول موظف به انجام اصلاحات و ارائه توضیحات لازم به سردبیر می‌باشد.
 3. مقاله نباید در سایت‌ها، نشریات علمی و پ‍ژوهشی یا همایش‌های دیگر، ارائه یا به چاپ رسیده باشد.
 4. از پذیرش مقالاتی که بر اساس معیارهای ذکرشده تنظیم نشده باشد، معذوریم.

آدرس پست الکترونیکی جهت دریافت آثار     farhangi.jdtm@gmail.com


( ۷ )