گزارش اجرایی کارگاه آموزشی تخصصی "تحقیقات و تدوین تحقیقات وتدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزالها"

گزارش اجرایی کارگاه آموزشی تخصصی "تحقیقات و تدوین تحقیقات وتدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزالها"

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۶ کد : ۱۷۰۷ معاونت فرهنگی
تعداد بازدید:۲۹۶۳
کارگاه آموزشی تخصصی "تحقیقات و تدوین تحقیقات و تدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزالها" با همکاری جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس و دانشگاه یورک کانادا برگزار شد . به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس، کارگاه مشترک این واحد با دانشگاه یورک کانادا پیرامون موضوع اثربخشی تحقیقات در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد . بشیر پرویزی معاون فرهنگی و سرپرست معاونت آموزشی این واحد هدف از برگزاری کارگاه را آشنایی اساتید و دانشجویان و کارشناسان و مدیران حوزههای پژوهشی علاقهمند به آشنایی با آخرین روندها، قوانین و سیاست گذاریهای پژوهشی با آخرین استراتژی اثر بخشی در پروپوزالها عنوان کرد.
گزارش اجرایی کارگاه آموزشی تخصصی "تحقیقات و تدوین تحقیقات وتدوین استراتژی اثربخشی در پروپوزالها"

در ابتدای برگزاری کارگاه دکتر محمد حسن زاده رییس مرکز رشد علوم انسانی پارک علمی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، اهمیت
اثربخشی تحقیق در علوم انسانی و وضعیت کنونی آن را در کشور این گونه ارزیابی کرد: علوم انسانی یکی از بزرگ ترین بخش های
علم وفناوری کشور ما است و حدود 46 درصد دانشجویان ما در این حوزه تحصیل می کنند، هم چنین با توجه به این که بخش
اعظم مشکلات ما هم مربوط به همین حوزه است که راه حل و چاره این مسایل را نیز باید در خود این علوم جستجو کرد. پس علوم
انسانی بسیار مهم وحساس است. در حال حاضر می توان گفت جامعه محققان در این حوزه فعالیت و انگیزه خوبی دارند ما باید سعی
کنیم شرایط بهتری را برای پژوهش فراهم کنیم .
حمید گل حسنی مسئول اجرایی پروژههای مطالعاتی جهاددانشگاهی تربیت مدرس و سخنران دوم کارگاه، در ارتباط با اهداف این
کارگاه پنج ساعته گفت: این کارگاه هدف داشت تا اهمیت موضوع توجه به اثربخشی تحقیقات در جامعه، فرصتها و چالشهای این
موضوع را با حضور محققان و مدیران حوزههای پژوهشی بررسی کرده و همچنین فرصت آشنایی با ساختارهای و فرآیندهای دانشگاه
یورک کانادا به عنوان دانشگاهی پیشرو در این زمینه را در اختیار حاضرین این کارگاه قرار دهد. هم چنین کارگاه سعی داشت تا
محققان را با نقش سازمانهای واسطه نظیر جهاد دانشگاهی و اقدامات و حمایتهای آنان آشنا سازد .
وی در ادامه بر اهمیت ورود جوامع علمی کشور در موضوع اثربخشی تحقیقات و نقش آفرینی آنها تاکید کرد و قرار گرفتن این
مفهوم در ساختاری همسو با نیازها و اولویتهای جامعه با در نظر گرفتن اصول اساسی علمی را مشروط به مشارکت محققان دانست.
وی با اشاره به ورود هدفمند دو معاونت فرهنگی و پژوهشی جهاددانشگاهی به موضوع افزایش اثربخشی تحقیقات در بخشهای
مختلف جامعه، از ایجاد شبکه جامع اثربخشی تحقیقات نام برد که به دنبال ارایه آموزشهای لازم برای محققان و مدیران حوزههای
پژوهشی و هم چنین گسترش گفتمان اثربخشی با برگزاری سمینار بینالمللی اثربخشی تحقیقات در تیرماه سال آینده عنوان کرد.

در ادامه هم چنین از طریق ویدیو کنفرانس با دانشگاه یورک کانادا با دکتر دیوید فیپس مدیر کل پژوهش و نوآوری معاونت
پژوهشی دانشگاه یورک، ارتباط برقرار شد. وی ضمن ابزار خوشحالی و تشکر از این ارتباط و آشنایی با استاید و دانشجویان در
ایران و ابزار خوشحالی از پرداختن موضوع اثر بخشی از سوی جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس، ارائه دو ساعته خود را در ارتباط
با ساختارهای حمایتی دانشگاه یورک، فرآیندهای نگارش پروپوزالهای دارای برنامه اثربخشی و مهارت های مورد نیاز آغاز کرد.

 

text to speech icon

کلید واژه ها: اثربخشی


نظر شما :