گروه ازدیاد و برداشت

تعداد بازدید:۱۳۷۵

آزمایشگاه آنالیز مغزه و ازدیاد برداشت جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس

معرفی

•این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد:
§بخش آزمایشگاهی
Ø         آنالیز مغزه
Ø         ازدیاد برداشت
§بخش اداری

پرسنل:

§مهندس مخزن 4 نفر
§زمین شناس  3 نفر
§تکنسین 2 نفر
آزمایشگاه آنالیز مغزه
آماده سازی مغزه
شستشوی و اندازه گیری اشباع اولیه
اندازه گیری تخلخل و تراوایی
مطالعات زمین شناسی
 
آماده سازی مغزه
•دستگاه برش مغزه
§دارای دو تیغه جهت برش و ساب مغزه
§برش مناسب با توان موتور بالا
 
•دستگاه پلاگ گیری
§ جنس مته : الماسه
§ابعاد پلاگ : قطر 1.5 اینچ و ارتفاع 6 اینچ
توانایی های بخش زمین شناسی
§مطالعات دیاژنزی و تعیین سکانس پاراژنزی
§تعیین سکانس های رسوبی (چینه­نگاری سکانسی)
§تعیین  راک تایپ (Rock type) های زمین شناختی- مخزنی
§تهیه­ ستون رسوب شناسی، فسیل شناسی و شکستگی
چشم انداز
•راه اندازی آزمایشگاه های
–آنالیز ویژه مغزه (scal)
–خواص سیالات مخزن
–آزمایشات ژئوشیمی مغزه