کانون پژوهشگران جوان

تعداد بازدید:۱۵۵۸

اساس نامه کانون فرهنگی پژوهشگران جوان

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1-تعریف: کانون فرهنگی پژوهشگران جوان انجمنی است متشکل از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که مطابق این اساس نامه و در چارچوب آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و زیر نظر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس فعالیت می نماید.

توضیح: در این اساس نامه هر جا لفظ "کانون" به کار رفته منظور " کانون فرهنگی پژوهشگران جوان" می باشد.

ماده 2-محل کانون: مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی: بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس، معاونت فرهنگی می باشد.

تبصره 1 : بر اساس تبصره 2 ماده یک آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هر کانون می‌تواند با تصویب شورای مرکزی خود دفاتر وابسته خود را در اماکن دیگر ایجاد کند.

ماده 3- تابعیت: کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد .

ماده 4- مدت فعالیت: کانون از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود و به صورت دائمی تشکیل می گردد.

ماده 5- وظایف و اهداف

الف)اهداف عمومی کانون: کانون با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه 640 مورخ 29/11/87 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ضوابط کلی فعالیت کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه جلسه 165 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و با هدف زمینه‌سازی رشد خلاقیت‌های فرهنگی دانشجویان، سامان‌دهی خواسته‌ها و تلاش‌های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت‌ها در جهت نیل به ارزش‌های متعالی اسلامی و ایرانی تشکیل گردیده است. این کانون‌ با هدف تأکید بر هویت ملی و اسلامی، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه‌ها، تقویت نهادهای مدنی و قانونمندی حوزه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان فعالیت می‌کند.

ب) اهداف اختصاصی کانون: کانون پژوهشگران جوان بر آن است که با ایجاد محیطی علمی، صمیمی و دوستانه، برگزاری جلسات هم اندیشی با موضوعات مختلف فرهنگی، ارائه تسهیلات و خدمات برای اعضا و با بهره گیری حداکثری از توان علمی و پژوهشی دانشجویان به عنوان قشر نخبه و پویا در فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز در عرصه فرهنگی دانشگاه ها و کشور، مرکز و مکانی برای پی گیری طرح های مطالعاتی فرهنگی بوده و تا حد امکان دانشجویان پژوهشگر در حوزه فرهنگی را مورد حمایت خود قرار دهد. اجرایی نمودن طرح های پژوهشی و مطالعاتی فرهنگی با رویکردی آینده پژوهانه و آینده نگرانه هدف مهم و اصلی کانون می باشد همچنین می توان به اهداف جنبی راه اندازی کانون به شرح زیر اشاره کرد:

 1. ساماندهی و تعمیق فعالیت های اعضای کانون
 2. شناسایی استعدادها و رفع نیاز های فرهنگی دانشجویان
 3. افزایش آگاهی های فرهنگی دانشجویان
 4. ایجاد شور و نشاط در دانشجویان از طریق انجام فعالیت های فرهنگی
 5. پر نمودن اوقات فراغت دانشجویان به ویژه دانشجویان ساکن در خوابگاه ها

ماده 6- خط مشی کانون: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تحکیم حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی ، تقویت وحدت، هویت ملی و ارزش‌های فرهنگی ایرانی – اسلامی و فعالیت در چارچوب سیاست های کلان جهاد دانشگاهی سرلوحه فعالیت کانون می باشد.

تبصره 2 : اهداف و وظایف کانون، فرهنگی بوده و فعالیت های صنفی، ورزشی و سیاسی خارج از شمول آیین نامه آن می باشند.

ماده 7- وظایف کانون : کانون به اعضای خود خدمات و تسهیلات ذیل را ارائه خواهد داد:

 1. برگزاری کلاس ها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون
 2. برگزاری کلاس ها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه
 3. انجام فعالیت های تحقیقاتی و انعکاس آن به دانشجویان به طرق مقتضی
 4. تولید و عرضه آثار فرهنگی در سطح دانشجویی
 5. اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های دانشگاه
 6. ارتباط و همکاری با دیگر کانون های دانشجویی
 7. شرکت در همایش ها و مسابقات دانشگاهی و ملی
 8. تلاش برای تامین و تجهیز امکانات مورد نیاز کانون
 9. تلاش جهت افزایش تعداد اعضای کانون
 10. صدور کارت عضویت معتبر برای اعضا
 11. حمایت مالی و معنوی از طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی فرهنگی
 12. تخفیف ویژه جهت شرکت درهمایش ها، جشنواره ها و کارگاه های فرهنگی جهاد دانشگاهی
 13. تخفیف ویژه جهت شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی( شامل دوره های کامپیوتر، سطوح مختلف زبان، تربیت مربی مهد کودک، روانشناسی و...)
 14. صدور گواهی معتبر همکاری علمی و فرهنگی با جهاد دانشگاهی
 15. صدور گواهی معتبر گذراندن دوره های آموزشی
 16. صدور معرفی نامه معتبر جهت معرفی به مراکز علمی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و ... در راستای انجام تحقیقات علمی  و پژهشی و استفاده از ظرفیت های آنان

فصل دوم: عضویت در کانون و شرایط و انواع آن

ماده 8-عضویت در کانون: مطابق ماده 3 آیین نامه تشکیل کانون های فرهنگی دانشجویان با مراجعه به دفتر کانون و تکمیل فرم عضویت امکان پذیر می باشد.

عضو کانون به هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطلاق می‌شود که مطابق این آیین‌نامه به عضویت کانون در می‌آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می‌پردازند.

ماده 9-شرایط عضویت: عموم دانشجویانی که دارای شرایط زیر باشند می توانند با تصویب شورای مرکزی کانون به عضویت کانون درآیند.

 1. داشتن کارت دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس
 2. پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون
 3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
 4. داشتن حسن شهرت حرفه ای (صنفی) و اجتماعی

تبصره3: لغو عضویت اعضای کانون با یکی از موارد زیر محقق می‌شود:

 1. فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج
 2. عدم فعالیت در چارچوب اساسنامه کانون با تشخیص شورای مرکزی کانون و تأیید گروه ناظر بر فعالیت کانون‌های دانشگاه
 3. محرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی (عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد).

ماده 10- انواع عضویت: کانون دارای یک نوع عضو خواهد بود . عضویت آن  اصلی و اعضا دارای حق رأی می باشند .

ماده 11- عضویت در کانون های دیگر: عضویت در سایر کانون ها مغایر با عضویت در کانون نمی باشد.

تبصره 4 : اعضای کانون نباید در بیش از 2 کانون دیگر عضویت داشته باشند.

تبصره5: کانون دانشجویی بوده و اساتید، فارغ التحصیلان و کارمندان علاقه مند با عنوان اعضای افتخاری شناخته می شوند.

ماده 12- وظایف اعضای کانون:

 1. التزام به رعایت اخلاق اسلامی و منش دانشجویی.
 2. اعتقاد و التزام به اصل شورا و مشورت و اجتناب از خودمحوری.
 3. شرکت در جلسات مجمع عمومی کانون و حضور فعال در برنامه های کانون.
 4. التزام به رعایت مصوبات کانون.
 5. اعضا می بایست هرگونه عضویت در کانون های دیگر را به اطلاع دبیر کانون برسانند.
 6. اعضاء می بایست هرگونه تغییر وضعیت تحصیلی خود اعم از فراغت، انصراف، مرخصی و یا اخراج را به اطلاع دبیر کانون برسانند.

فصل سوم: ارکان کانون

ماده 13- مجمع عمومی کانون: شورایی است متشکل از اعضا کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و تغییرات آنها، انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون و نظارت بر فعالیتهای آنها به طورعادی حداقل سالی یکبار و به طور فوق العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد 3/1 اعضاءکانون، تشکیل می شود. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 3/2 اعضاء رسمی و مصوبات آن با رای اکثریت نسبی حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 6: حداقل تعداد اعضا برای فعالیت کانون 15 نفر می باشد.

تبصره 7: در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق العاده، باید حداکثر دو هفته بعد تشکیل گردد. این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت .

تبصره 8: تصویب تغییرات اساسنامه با رای 3/2 حاضرین و تایید معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس امکانپذیر است .

ماده 14- شورای مرکزی کانون: شورای مرکزی با هدف نظارت ، برنامه ریزی و سیاستگذاری در راستای تداوم فعالیت اثربخش کانون به ریاست معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس ، یک عضو پیشنهاد شده از سوی این معاونت و سه عضو پیشنهادی از سوی مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده 15- دبیر کانون: دبیر کانون به پیشنهاد اعضای شورای مرکزی و با حکم معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی برای مدت یک سال انتخاب می گردد. اداره کانون و رسیدگی به تمام اقدامات اجرایی در آن وظیفه اصلی دبیر کانون می باشد.

 

این اساسنامه مشتمل بر ....3.. فصل و ...15..... ماده و ......8.... تبصره در اولین نشست اعضاء شورای مرکزی در تاریخ .....14/5/93...... به تصویب رسید.

 

 


لینک دانلود فایل