معاونت آموزش

وبینارآموزشی تخصصی-کاربردی :  "طراحی فلوشیت مدارهای فرآوری مواد معدنی"
معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با همکاری پژوهشکده فرآوری مواد معدنی برگزار می کند:

وبینارآموزشی تخصصی-کاربردی : "طراحی فلوشیت مدارهای فرآوری مواد معدنی"

طراحی و بهینه سازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی همیشه با هدف کاهش هزینه ها و افزایش درآمد همراه بوده است و شبیه سازی و طراحی فرآیندها، تخمینی از عملکرد ایده آل آنها را در حالت ثبات سیستم فراهم خواهد کرد ؛ در این راستا جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با همکاری پژوهشکده فرآوری معدنی و با توجه به ارتباطات متعدد با متخصصین داخلی و بین المللی و براساس اعلام نیاز مجموعه¬های بزرگ معدنی اقدام به برگزاری وبینارتخصصی- کاربردی با موضوع " طراحی فلوشیت مدارهای فرآوری مواد معدنی " نموده است تا با ارتقای دانش فنی و توانمند سازی نیروی انسانی در این صنعت گام کوچکی در این زمینه بردارد. لذا مزید امتنان خواهد بود مراتب جهت شرکت کارشناسان و متخصصان علاقمند در این رویداد آموزشی به نحو مقتضی اطلاع رسانی و ابلاغ گردد . جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان این مجموعه با شماره ۶-۶۶۵۶۵۵۸۵ داخلی ۱۰۱ ، ۱۰۵ و شماره ۰۹۳۰۹۵۵۸۲۴۳ همچنین آیدی @edujdtm آماده پاسخگویی خواهند بود .

ادامه مطلب